Contacte con TMA

BARCELONA | Atención al Cliente

Avda. Can Fontanals s/n. 08195
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

T: 902 25 41 11 / F: 936 74 16 52 / comercial@tma.es


PUERTO DE BARCELONA

C/ Port de Haifa esq. Port de Ningbo 08039
Parque de Terminales Portuarias DELTA 1. Puerto de Barcelona (Barcelona)

T: 902 25 41 11 / F: 936 74 16 52 / plantamarpol@tma.es


VALENCIA

Camino de la Garrofera, s/n. 46250
Montortal - Guadassuar (Valencia)

T: 960 65 40 29 / F: 935 89 69 36 / comercialvalencia@tma.es


ALICANTE

Paraje Altos de Verdú, s/n. 03660
Apartado de correos 19. Novelda (Alicante)

T: 902 44 06 06 / F: 935 89 69 36 / comercialalicante@tma.es


ALBACETE

Paraje del Pino y Losa Honda, s/n. 02696
Hoya Gonzalo (Albacete)

T: 967 09 06 31 / F: 935 89 69 36 / comercialalbacete@tma.esPortacontenidor de barca /
Camió de cadenes


· Indicat per a residus no compactables, contenidors de 2, 5, 6 i 9 m3. Disposem d'una àmplia flota que permet cobrir una extensa àrea geogràfica, millorant així l'eficàcia i rapidesa del transport.

Contenidor de caixa /
Camió de ganxo amb Sistema MultiLift


· Adequat per al transport de grans quantitats de residus voluminosos no compactables. Contenidors de 12, 20 i 30 m3, amb portes per facilitar la seva càrrega i descàrrega.

Compactador estàtic /
Autocompactador


· Ideal per reduir el nombre de viatges en empreses que produeixen gran quantitat de residus compactables com a cartró, plàstic o matèria orgànica.

· Els auto-compactadors de 12 a 30 m3, estan dotats d'una premsa hidràulica amb una capacitat de reducció aproximada de 5 a 1.

· Són hermètics i se'ls pot acoblar equips voltejadors elevadors de càrrega posterior (per comptar amb un sistema de transferència en la pròpia instal·lació).

Camió cuba /
Cisternes


· Indicat per a transport de líquids innocus, tòxics o perillosos (TPC/ADR).

· Comptem amb camions cuba de 2, 7 i 22 m3 de capacitat.

· Els nostres vehicles de succió-impulsió estan dotats dels últims avenços tecnològics respecte a neteges hidrodinàmiques.

A TMA som especialistes en gestió integral de residus. Treballem de forma global, àgil, pràctica i econòmica, tant per a indústries, administracions públiques, autònoms i particulars.

Realitzem cada projecte adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients, optimitzant els costos de tractament de residus. La nostra experiència i saber fer ens permet oferir un servei de màxima qualitat, en compliment de les necessitats i obligacions administratives actuals.
Contenidor 1 m3 /
Càrrega posterior


· RESISTENT I LLEUGER, amb tapa de polièster reforçat amb fibra de vidre.

· Totalment HERMÈTIC, més higiènic i ecològic. Evita l'impacte negatiu que els residus produeixen en la imatge de la seva empresa o administració.

· RENDIBLE i PRÀCTIC, es pot moure sense esforç.

· De FÀCIL ACCÉS, amb fre de pedal que bloqueja el gir de les rodes.

Contenidors /
Càrrega frontal


· Estalvi en espai (en nombre de contenidors), en nombre viatges d'evacuació de residus i en costos, a causa de la seva gran capacitat (models de 2,15 m3, 4,20 m3 i 6,15 m3).

· Major higiene i eliminació d'olors i insectes, a causa de la seva hermeticitat (contenidor amb tapes ignífugues).

· Elimina l'impacte visual negatiu de papers i cartrons al sòl.

Jumbo /
Càrrega posterior


· Econòmic, per realitzar-se amb un camió compactador de ruta, i amb contenidor de gran capacitat (de 5 a 9 m3).

· Idoni per a residus industrials voluminosos de poc pes.

· Possibilitat d'oferir el servei de forma continuada o puntual, o bé mitjançant lloguer mensual econòmic.TMA és una empresa especialista en gestió integral de residus. Ens ocupem de tot el procés, de forma global, àgil, pràctica i econòmica, tant per a indústries, administracions públiques, autònoms i particulars.

Estudiem cada projecte de forma personalitzada, optimitzant el rendiment dels equips de treball i els costos de tractament de residus. La nostra àmplia experiència acreditada en el sector garanteix un servei de màxima qualitat, en compliment de les necessitats i obligacions administratives actuals.
A TMA gestionem qualsevol tipus de residu perillós, ja sigui en petites o grans quantitats, en estat líquid o sòlid. Definim el tractament específic a seguir en funció de l'estat i naturalesa del residu. N'acceptem una àmplia varietat: absorbents, dissolvents, reactius de laboratori, aigües de neteja, pintures, llots, etc.

Subministrament /


Tots els envasos proporcionats per TMA destaquen per ser sòlids, resistents i fàcils de manipular i emmagatzemar, complint totes les normatives vigents d'envasament i etiquetatge de residus.

Els envasos i tancaments que subministrem estan dissenyats de forma segura per evitar pèrdues de contingut i no ser corroïts pel residu que contenen. Els recipients específics de residus perillosos en estat de gas comprimit, liquat o dissolt a pressió compleixen la legislació vigent quant al tipus i forma d'envasament.

transport homologat /


A TMA disposem d'una àmplia flota de vehicles propis per transportar residus especials: cisternes, plataformes, tràilers, portacontenidors, camions ganxo, etc. Tots ells estan homologats i autoritzats per l'administració (T-099) per a aquest ús.

Tots els nostres vehicles compleixen les prescripcions tècniques del Decret 93/99 i la normativa de l'Acord Europeu sobre el transport internacional de mercaderies per carretera (ADR).

Gestió i tractament integral als nostres centres /


TMA compta amb dos Centres de Transferència de Residus Especials autoritzats a Catalunya. A més, comptem amb tres instal·lacions d'última generació:

· Línia d'estabilització i inertització de residus sòlids i pastosos.

· Línia de tractament d'aigües residuals amb estació depuradora.

· Línia de tractament de residus que contenen hidrocarburs.

Els analistes del nostre laboratori realitzen les proves necessàries per verificar la naturalesa del residu i validar la seva admissibilitat, tot ajustant el seu tractament a la línia de gestió que correspongui. TMA emet un certificat dels residus gestionats, garantint el compliment de les lleis vigents i el màxim respecte pel medi ambient.

Comptem amb la infraestructura necessària per oferir una solució especialitzada per a tot tipus de residus perillosos, des de la nostra flota de vehicles TPC/ADR per a transport específic d'aquest tipus de residus fins a centres de transferència, tractament i eliminació.
Des de fa més de 50 anys, a TMA treballem dia rere de dia per a oferir als nostres clients un servei de qualitat immillorable, garantint una cura òptima del Medi Ambient basat en l'economia circular i en la nostra filosofia Zerowaste.

La nostra Estació d'Aigua Residual (EDAR) d'última generació està integrada a la Planta Port de Barcelona, disposa de 5 línies de gestió de residus, perillosos i no perillosos, i amb una capacitat de tractament de 165.000 tm/any. A TMA realitzem el servei de gestió i tractament d'aigües residuals industrials les 24 hores del dia els 365 dies de l'any. A més, disposem de flota pròpia de camions i cisternes amb certificat ADR i equipades amb l'última tecnologia.

Gestió i Tractament /


La línia de depuració d'aigües, que compta amb els mitjans i tecnologies més avançades, permet una gestió òptima mitjançant els següents processos:

· Separació d'hidrocarburs

· Filtrats de sòlids

· Homogeneïtzació i preaireació de l'afluent

· Tractament físic-químic

· Dos reactors seqüencials biològics (SBR) amb digestió anaeròbica, anòxica i/o aeròbica

· Tractament intern a la línia d'estabilització dels llots generats

Laboratori /


Permet realitzar els assajos analítics necessaris, tant de mostres comercials prèvies com de mostres de recepció, per a una caracterització i posterior gestió dels residus. El nostre laboratori participa activament en els processos operatius i en la millora contínua del tractament de les aigües residuals industrials.

Logística /


Tots els nostres equips d'última generació segueixen la normativa vigent i els requeriments mediambientals necessaris.

· Flota de camions (2-30m3)

· Flota de cisternes amb ADR (7-30m3)

Seguretat i certificació /


Una vegada realitzats els serveis pertinents, TMA està homologada per enviar tots aquells certificats que els nostres clients necessitin. Tots els nostres centres estan autoritzats per les Autoritats Locals competents i complim amb els límits d'abocament autoritzats segons el RMAAR. A més, TMA ostenta les certificacions ISO 9001 de Qualitat, ISO 14001 de Gestió Mediambiental i OHSAS 18001 de Prevenció de Riscos Laborals.
TMA incorpora els serveis MARPOL, amb noves instal·lacions pròpies d'última generació en el Port de Barcelona. TMA gestiona els residus MARPOL segons el conveni internacional per prevenir la contaminació pels bucs, Conveni Marítim MARPOL 73/78, i la Directiva 2000/59/CE.

Logística /


TMA ofereix servei als seus clients les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Per a això, disposem de dues embarcacions pròpies per realitzar la recollida de MARPOL, equipades amb l'última tecnologia.

· JAK UNO. Destinada principalment a la recollida de MARPOL I, amb polivalència per a altres serveis de recollida MARPOL.

· JAK DOS. Per a la gestió de MARPOL V, com a principal activitat, amb polivalència per a gestió de residus MARPOL.

També disposem de la nostra pròpia flota terrestre de camions i cisternes amb codi ADR per a transport dels residus dels nostres clients a la nostra planta de tractament del port.

Tractament i eliminació /


TMA compta amb laboratori propi per caracteritzar els residus MARPOL i gestionar-los segons la línia de tractament que correspongui en la nostra Planta del Port de Barcelona:

· Hidrocarburs

· Aigües Industrials

· Estabilització i Inertització

· Centre de Recuperació i Transferència de Residus No Perillosos (Certificació SANDACH)

· Centre de Recuperació i Transferència de Residus Perillosos

A més, comptem amb instal·lacions en proximitat per a la gestió de Destrucció Certificada en menys de 24h (gestió duanera), Medicaments, Biosanitaris i Valoritzables.

Seguretat i Certificació /


Una vegada realitzats els serveis pertinents, TMA està homologada per enviar tots aquells certificats que els nostres clients necessitin.

Tots els nostres centres estan autoritzats per l'Agència Catalana de Residus. A més, TMA ostenta la certificació de Qualitat ISO 9001, de Gestió Mediambiental ISO 14001 i de Prevenció de Riscos Laborals OHSAS 18001.
Suministrament /
Còmodes envasos per a residus dels grups III i IV i productes químics


En diferents capacitats segons necessitats específiques:

· GRUP III: des d'1 fins a 60 l.

· GRUP IV: recipients de 30 / 60 l.

· ALTRES RECIPIENTS: garrafes apilables des de 5 fins a 30 l.

Transport /
Homologat i segur


El nostre equip tècnic identifica els requisits concrets de cada client, planificant la freqüència òptima de recollida, cas per cas. TMA és una empresa autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya (núm. T-099) i està inscrita en el Registre de transportistes de residus. Tots els nostres vehicles compleixen les prescripcions tècniques del Decret 27/99 i la normativa de l'Acord Europeu sobre el transport internacional de mercaderies per carretera (ADR).

Eliminació /
Tractament i gestió final


Gràcies a l'innovador sistema d'esterilització mitjançant Autoclau, els residus biosanitaris són tractats, esterilitzats i triturats, acabant així, el seu cicle com a residus assimilables a municipals.

TMA compta amb instal·lacions d'última generació per al tractament de residus BioSanitaris. Inscrita en el registre de gestor de Residus de Catalunya (núm. I-1279.11), està autoritzada per a la gestió dels grups III i IV i per a residus perillosos, està inscrita com a gestor I-1123.09.Oferim un servei sòlid, àgil i eficaç de gestió integral de residus BioSanitaris, des del subministrament d'envasos específics, passant pel transport homologat dels residus fins al seu posterior tractament i eliminació.

Hospitals, Centres de salut, Clíniques privades i públiques, Laboratoris, Clíniques veterinàries, Farmàcies i professionals del sector poden confiar en la gestió global i de qualitat de TMA, garantida pel compliment de les més estrictes normes internacionals en matèria de seguretat.
TMA incorpora al seu sistema de Gestió final de residus una nova línia específica de tractament destinada a la inertització i estabilització de medicaments i cosmètics caducats o fora d'especificacions (procedents de centres mèdics, farmàcies, clíniques, laboratoris, etc.).

Per a eliminar la perillositat d'aquest tipus de residus de manera que no afectin al Medi ambient i a la salut humana TMA aplica tècniques específiques de condicionament, transport i tractament.

Condicionament i Logística /


Sobre la base d'una anàlisi prèvia i en profunditat dels objectius dels nostres clients, TMA ofereix una solució especialitzada, desenvolupant i gestionant un pla d'acció que defineix els processos i recursos necessaris per tal de garantir la màxima qualitat dels nostres serveis.  

TMA subministra contenidors i equips adequats per al seu correcte condicionament i segura manipulació en funció de les necessitats, volums de producció, freqüència i espai d'emmagatzematge.  

L'àmplia flota de vehicles de TMA, dotada amb els últims sistemes de càrrega i transport, garanteix un ràpid i eficaç servei de logística per a la seva empresa.
 

Tractament i Eliminació en centre propi /

 

La Planta d'Estabilització i Inertització de Medicaments i Cosmètics, integrada al Centre de Gestió de Residus Biosanitaris de TMA a Terrassa, es caracteritza per disposar d'un alt grau d'automatització.

A més, incorpora nombroses innovacions tecnològiques en els seus processos de selecció i classificació que permeten una notable millora en els percentatges de reciclat dels envasos de medicaments, productes farmacèutics i cosmètics.

Metodologia /
Procés segur i de qualitat


Separem manualment les fraccions valoritzables (papers, cartrons, plàstics…) que puguin arribar amb els medicaments o cosmètics, enviant aquests últims a la fase de reducció, minimitzant la seva dimensió i augmentant la superfície de contacte. Posteriorment barregem els fàrmacs en la fase d'estabilització. Finalment, i després de superar tots els controls de qualitat establerts, procedim al transport i eliminació del producte final.


TMA canalitza tot el procés de traçabilitat del residu des del condicionament del mateix, passant pel seu transport i posterior eliminació.
Paper d'oficina /


· LLIURAMENT de papereres-recipients, clarament identificats, més contenidors de 1.100 l. segons necessitats, perquè el personal de manteniment de la seva empresa dipositi el contingut de les papereres.

· FREQÜÈNCIA de buidatge mitjançant camió compactador ruta ecològica: diària, setmanal, quinzenal, mensual, etc.

· Disposem de PREMSES per a instal·lacions amb gran generació de residus de paper i cartró.

Envasos /


· Servei de RECOLLIDA SELECTIVA per a llaunes d'alumini i envasos de plàstic i vending. Lliurament d'un recipient per a cada tipus de material, clarament identificat.

· La RECOLLIDA es realitza amb una periodicitat: diària, setmanal, quinzenal, mensual, etc.

Piles /


· Lliurament d'un recipient distintiu per al servei de recollida de piles botó-bastó. La recollida es realitza amb una periodicitat semestral.

Llums i fluorescents /


· Lliurament d'un recipient distintiu per al servei de recollida de llums i fluorescents. La recollida es realitza amb una periodicitat semestral.

Tòners i cartutxos de tinta /


· Lliurament d'un recipient clarament identificat per al servei de recollida de tòners i cartutxos de tinta. La recollida es realitza amb una periodicitat semestral.Oferim serveis de recollida selectiva mitjançant vehicles adaptats per a tot tipus de residus, podent-se contractar aquests serveis amb freqüències preestablertes segons els volums de producció a recollir i el nombre de contenidors, iglús i gàbies, així com premses de diferents capacitats de producció.
La informació confidencial de la seva empresa és massa important com perquè pugui caure en mans de tercers no autoritzats. L'ús indegut d'aquesta informació pot ocasionar greus conseqüències per a la seva companyia.


Qualsevol format /


Amb l'objectiu d'evitar aquesta situació, a TMA oferim als nostres clients un servei garantit de destrucció de documents i dades confidencials, sigui quin sigui el seu format: paper, CD-ROMs, discs durs, memòries USB, productes obsolets, marxandatge, etc.


Procés de recollida i destrucció /


Tot el procés de recollida i destrucció està certificat i garantit, tot complint les últimes normatives i estàndards europeus reflectits a la Norma UNE-EN 15713:2010 i en els nivells de seguretat necessaris definits a la Norma DIN-32757-1.

Mitjançant contenidors metàl·lics disposats en les instal·lacions dels nostres clients, personal uniformat de TMA procedeix a la recollida de les dades i documents confidencials, segons la freqüència establerta, traslladant la documentació en vehicles segurs a les nostres instal·lacions per a la seva posterior destrucció.


Certificat i garantit segons normativa /


Els nostres clients poden presenciar in situ la destrucció dels seus documents i dades confidencials. A més, oferim també en cas de ser necessari la presència i certificació notarial de totes les nostres accions.

Una vegada duta a terme la destrucció, TMA estén un Certificat de destrucció confidencial, garantint així el compliment del treball i la total tranquil·litat dels nostres clients.
Inspecció /
Canalitzacions i clavegueram mitjançant TV color


· LOCALITZACIÓ des de l'interior de la xarxa del punt exacte de l'avaria, amb el consegüent estalvi per al client no essent necessària la realització de costoses cates de tempteig.

· INSPECCIÓ de xarxes noves i medició d'alta precisió de pendents i perfils de les conduccions.

· LLIURAMENT d'informe escrit, fotografies i enregistrament dels treballs realitzats per a l'elaboració dels informes ITE.

Neteja i manteniment /
Canalitzacions i clavegueram


· TASQUES PREVENTIVES de manteniment mitjançant sistemes de succió i impulsió amb freqüències preestablertes.

· MANTENIMENT de la xarxa de clavegueram.

· DESGUÀS de pàrquings inundats.

Desembussos /
Clavegueram i fosses sèptiques


Neteja tècnica i desembussos de clavegueram, i buidatge de fosses sèptiques. També aplicable a canonades. Extracció d'aigua d'arquetes d'ascensor i soterranis.A TMA som especialistes en serveis per a la indústria, institucions públiques, administradors de finques, comunitats de propietaris, companyies d'assegurances i particulars.
Inspecció gratuïta /


· Tècnics especialistes de TMA realitzen una inspecció detallada de les seves instal·lacions, emetent un diagnòstic i creant un pla d'acció.

Programa de servei /


· Segons les normes del MINISTERI DE SANITAT, dissenyem el programa a seguir, el mètode a utilitzar i la ubicació de les unitats de control, de forma personalitzada per a cada client.

Manteniment i control /


· Mitjançant INTERVENCIONS programades trimestrals, controlem el programa de servei.

· Facilitant un DOCUMENT INFORMATIU del tractament després de cada actuació.

TMA està inscrita en el registre oficial d'establiments i serveis plaguicides del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya (núm. 0248CAT-SB).


Oferim el següents serveis:

Serveis de desinsectació /

Control d'insectes voladors /

Serveis de desratització /

Serveis de desinfecció /


Els rosegadors i insectes suposen una amenaça en termes de salut i seguretat per a la seva empresa, habitatge, edifici o administració, generant alarma social i possibles sancions de l'administració competent. A més, les infestacions no tractades poden transmetre infeccions com la Salmonella i la malaltia de Weil (leptospirosis), produir danys en productes emmagatzemats, edificis, contaminar aliments i mercaderies.
Eliminació de grafitis /


Realitzem tasques d'eliminació de grafitis o pintades, ajudant-li a mantenir sempre nets i en bon estat els edificis de la seva administració, finca o empresa.


Neteja viària /


TMA té una àmplia experiència acreditada en neteja viària (escombratge, reg i neteja), tant en zones urbanes com industrials. Disposem d'una completa flota de vehicles i eines de neteja que ens permeten oferir un servei òptim adaptat a cada client, tenint en compte les seves circumstàncies particulars, oferint una resposta àgil i eficaç.


Neteja d'edificis /


Com a part de la nostra oferta global i integral de serveis de neteja, TMA també ofereix serveis complementaris de neteja. Realitzem tot tipus de tasques de neteja per a edificis, locals i dependències municipals.


Activitats extractives /


Les empreses del Grup TMA disposen de pedreres destinades a l'extracció d'argiles i/o àrids per a diferents activitats, incloses la construcció o la indústria ceràmica, entre d'altres.

A TMA facilitem el treball d'empreses del sector de la construcció, gràcies a l'aportació del nostre personal especialitzat i maquinària d'última generació, tant en obres públiques com privades, tot realitzant:

Demolicions /
Moviments de terres i excavacions /
Obra civil /
Subministrament de contenidors /
Treballem en col·laboració amb qualsevol empresa constructora a les següents àrees:

· Anàlisi del terreny. Realització de sondejos.

· Projecte d'enginyeria i arquitectura.

· Moviments de terres, excavacions, fonaments i enderrocaments.

· Recollida, transport i gestió de terres i enderrocs, en dipòsit controlat.
Espais Verds és l'empresa del Grup TMA especialista en
Jardineria /


· Disseny i projecte de jardins.

· Construcció de jardins.

· Instal·lació de regs automàtics.

· Manteniment d'espais verds i jardins: per a entitats públiques, empreses, comunitats i particulars.

· Arboricultura: serveis de poda, trasplantaments, operacions especials.

· Forestal: neteja de terrenys, recuperació d'espais, estabilització de talusos.

· Fabricació i venda de terres, adobs, substrats i complements.

El nostre equip multidisciplinari comprèn enginyers, green keepers, mestres jardiners, oficials de primera jardiners i podadors. Tots ells reben formació contínua, garantint la màxima qualitat en els serveis als nostres clients.

Espais Verds disposa de les següents certificacions:

· Certificació de Gestió de Sistemes de Qualitat ISO 9001.

· Certificació Mediambiental ISO 14001.

· Certificació de Seguretat i Salut OHSAS 18001.

· Certificat d'inscripció al Registre Oficial de proveïdors de material vegetal.

· Certificat d'inscripció en el Registre Oficial d'establiments i serveis plaguicides.

· Certificat d'inscripció al Registre Oficial de tractaments fitosanitaris en palmeres contra la plaga Rhynchophorus ferrugineus.

Fabricació /


Els nostres productes de fabricació pròpia compleixen els més alts estàndards de qualitat tant per a particulars com per a empreses.

· TERRES

· SUBSTRATS

· ADOBS

· COMPOST

Venda /


Oferim tot el nostre assortiment de terres i complements en dos formats:

· VENDA A GRANEL

· VENDA ENSACADA. En diferents packs de 5, 10, 20, 30 y 50 l.

TMA ofereix assessorament tècnic per a la selecció del producte més adequat, en funció de les necessitats del seu projecte.

Disposem de les següents certificacions:

· Certificació de Gestió de Sistemes de Qualitat ISO 9001.

· Certificació Mediambiental ISO 14001.

· Certificació de Seguretat i Salut OHSAS 18001.TMA ofereix un ampli assortiment de terres i complements per a jardineria. I si ho prefereix, realitzem el transport de la seva comanda directament a les seves instal·lacions gràcies a la nostra pròpia flota de vehicles, per a la seva major comoditat.